زمین خوردن شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حین بازی گلف با دونالد ترامپ

زمین خوردن شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حین بازی گلف با دونالد ترامپ

38 0
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON